معنی اسم فولاد

پولاد،نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرماندهان دلاور ایرانی در زمان کیقباد

ریشه اسم فولاد

فراوانی اسم فولاد

تا کنون کسی با نام فولاد در گهواره ثبت نام نکرده است.