معنی اسم لاله دخت

مرکب از لاله( گلی) + دخت( دختر)

ریشه اسم لاله دخت

فراوانی اسم لاله دخت

تا کنون کسی با نام لاله دخت در گهواره ثبت نام نکرده است.