معنی اسم مارگاریتا

نام جزیره ای در شمال کشور ونزوئلا

ریشه اسم مارگاریتا

فراوانی اسم مارگاریتا

تا کنون کسی با نام مارگاریتا در گهواره ثبت نام نکرده است.