معنی اسم مانیان

دهی از دهستان جلگا در بخش کوهک شهرستان فیروزآباد - همچنین بی نظیر و بی همتا

ریشه اسم مانیان

فراوانی اسم مانیان

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام مانیان ثبت نام شده اند.