معنی اسم ماه بی بی

ماه(فارسی) + بی بی(ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و نورانی است

ریشه اسم ماه بی بی

فراوانی اسم ماه بی بی

تا کنون کسی با نام ماه بی بی در گهواره ثبت نام نکرده است.