معنی اسم محترم

قابل احترام، عزیز و گرامی

ریشه اسم محترم

فراوانی اسم محترم

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام محترم ثبت نام شده اند.