معنی اسم مرجانه

مروارید کوچک

ریشه اسم مرجانه

فراوانی اسم مرجانه

تا کنون کسی با نام مرجانه در گهواره ثبت نام نکرده است.