معنی اسم مطهره

مؤنث مطهر، پاک و مقدس،منزه

ریشه اسم مطهره

فراوانی اسم مطهره

در حال حاضر ۳۱۸ نفر در گهواره با نام مطهره ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم مطهره

ازموقعی که فهمیدم بچم دختر دلم خواست اسمشوبزارم مطهره.معنی اسمشو دوست داشتم یعنی پاکیزه وتمیز
مامان مطهره جون