معنی اسم ملک تاج

ملک(عربی) + بانو(فارسی) شاه بانو

ریشه اسم ملک تاج

فراوانی اسم ملک تاج

تا کنون کسی با نام ملک تاج در گهواره ثبت نام نکرده است.