معنی اسم ملک سیما

دارای چهره ای زیبا چون چهره فرشتگان زیبا روی

ریشه اسم ملک سیما

فراوانی اسم ملک سیما

تا کنون کسی با نام ملک سیما در گهواره ثبت نام نکرده است.