معنی اسم مهرو

آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو

ریشه اسم مهرو

فراوانی اسم مهرو

در حال حاضر ۳۴۹ نفر در گهواره با نام مهرو ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم مهرو

چون هم معنی زیبایی داشت و ایرانی بود وهم با اسم‌خودم ست بود 😍
مامان مهرو
قبل ازدواجم اسم دوتا دوستام مهرو و مهنگار بود معنی مهرو دوست داشتم. بعد ک ازدواج کردم دیدم ب فامیل شوهرم میخوره مهرو مهروز خوش اوا میشه همینو گذاشتیم😍🤩😍🤩
مامان مهرو
من دوماهم بودکه اسم مهرو به معنی روی همچون ماه رو از بین نام های ایرانی پیدا کردم وخوشم اومد واز اون به بعد اعلام کردم دخترم مهرو ولی دلیل دیگه اینکه با اسم خودم ست بود
مامان مهرو