معنی اسم مینا

گلی معمولاً سفید با گلچه های گلبرگی، پرنده ای شبیه سار با پرهای رنگارنگ

ریشه اسم مینا

فراوانی اسم مینا

در حال حاضر ۱۸۲ نفر در گهواره با نام مینا ثبت نام شده اند.