معنی اسم هاجر

معرب از عبری فرارکننده ، مهاجرت کننده، نام مادر اسماعیل و همسر ابراهیم(ع)

ریشه اسم هاجر

فراوانی اسم هاجر

در حال حاضر ۱۲ نفر در گهواره با نام هاجر ثبت نام شده اند.