معنی اسم هاله

معرب از یونانی حلقه نورانی سفید یا رنگی که گاهی گرد ماه یا خورشید دیده می شود

ریشه اسم هاله

فراوانی اسم هاله

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام هاله ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم هاله

معنی ک اسم هاله داره
مامان هاله