معنی اسم هدا

هدی، هدایت کردن، هدایت،راهنمایی، راه درست و مسیر درست

ریشه اسم هدا

فراوانی اسم هدا

در حال حاضر ۳۶ نفر در گهواره با نام هدا ثبت نام شده اند.