معنی اسم هدی

هدایت کردن، هدایت،راهنمایی، راه درست و مسیر درست

ریشه اسم هدی

فراوانی اسم هدی

در حال حاضر ۲۶۳ نفر در گهواره با نام هدی ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم هدی

تقریبن از وقتی تصمیم ب بارداری گرفتم همیشه اسم هدی تو ذهنم بود و باردارم شدم هدی صداش میکردم و وقتی هفته بیستم بارداری فهمیدیم جنسیت بچه امون دختره ب طور قطعی اسمش تصویب شد. هدی (قرآن) یکی از صفات قرآن هُدی است. «هُدی» از اسامی و صفات قرآن، به معنای ارشاد و راهنمایی است که از روی لطف و خیرخواهی ابراز شود، و معنای مصدری آن هدایت یافتن، هدایت کردن و دلالت کردن است، و چون مصدر حمل بر ذات شده، از او اراده فاعل شده است؛ یعنی هدایت کننده و روشنگر. ← مناسبت این اسم برای قرآن در قرآن شریف چندین آیه دال بر اطلاق این صفت بر قرآن وجود دارد؛ مانند:(... فَقَدْ جَاءکُم بَیِّنَةٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَهُدًی وَرَحْمَةٌ...)؛ "اینک حجتی از جانب پروردگارتان برای شما آمده و رهنمود و رحمتی است" و آیات: ۱۳۸ سوره آل عمران ، ۸۸ سوره انعام ، ۲۳ سوره زمر ، ۱۳ سوره جن ، ۲، ۹۷ و ۱۸۵ سوره بقره ، ۴۶ سوره مائده ، ۵۲ و ۲۰۳ سوره اعراف ، ۵۷ سوره یونس ، ۱۱۱ سوره یوسف ، ۸۹ و ۱۰۲ سوره نحل ، ۲ و ۷۷ سوره نمل ، ۳ سوره لقمان ، ۴۴ سوره فصلت و ۱۱ و ۲۰. WikiFeqh: هدی_(قرآن)
مامان هدی