معنی اسم همیشه بهار

گیاهی زینتی یا خودرو با گلهای زرد یا نارنجی که در تمام مدت سال دیده می شود

ریشه اسم همیشه بهار

فراوانی اسم همیشه بهار

تا کنون کسی با نام همیشه بهار در گهواره ثبت نام نکرده است.