معنی اسم هنگامه

شگفت انگیز، عالی، فوق العاده، فتنه، آشوب

ریشه اسم هنگامه

فراوانی اسم هنگامه

در حال حاضر ۱۱ نفر در گهواره با نام هنگامه ثبت نام شده اند.