معنی اسم هوروش

درخشان و زیبا چون خورشید

ریشه اسم هوروش

فراوانی اسم هوروش

تا کنون کسی با نام هوروش در گهواره ثبت نام نکرده است.