معنی اسم هوروش

درخشان و زیبا چون خورشید

ریشه اسم هوروش

فراوانی اسم هوروش

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام هوروش ثبت نام شده اند.