معنی اسم وارتوش

گل سرخ ظریف

ریشه اسم وارتوش

فراوانی اسم وارتوش

تا کنون کسی با نام وارتوش در گهواره ثبت نام نکرده است.