معنی اسم پرنگ

هم به ضم پ و هم به کسر پ خوانده می شود، برق شمشیر ، نور و فروق گوهر ، برقو تلألو هر چیز ، نوعی فلز مرکب از مس و روی و برنج

ریشه اسم پرنگ

فراوانی اسم پرنگ

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام پرنگ ثبت نام شده اند.