معنی اسم پریشا

پری شاه، شاه پری ها

ریشه اسم پریشا

فراوانی اسم پریشا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام پریشا ثبت نام شده اند.