معنی اسم چهره گل

آن که چهره ای زیبا چون گل دارد

ریشه اسم چهره گل

فراوانی اسم چهره گل

تا کنون کسی با نام چهره گل در گهواره ثبت نام نکرده است.