معنی اسم ژیژیس

نام ندیمه پروشات همسر داریوش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم ژیژیس

فراوانی اسم ژیژیس

تا کنون کسی با نام ژیژیس در گهواره ثبت نام نکرده است.