معنی اسم کسایون

کتایون، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سه دختر قیصر روم و همسر گشتاسپ پادشاه کیانی

ریشه اسم کسایون

فراوانی اسم کسایون

تا کنون کسی با نام کسایون در گهواره ثبت نام نکرده است.