معنی اسم کهسار

کوهسار، جایی که دارای کوههای متعدد است

ریشه اسم کهسار

فراوانی اسم کهسار

تا کنون کسی با نام کهسار در گهواره ثبت نام نکرده است.