معنی اسم گشتا

بهشت، جنت

ریشه اسم گشتا

فراوانی اسم گشتا

تا کنون کسی با نام گشتا در گهواره ثبت نام نکرده است.