معنی اسم گلبانو

بانویی زیبا چون گل

ریشه اسم گلبانو

فراوانی اسم گلبانو

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام گلبانو ثبت نام شده اند.