معنی اسم گلریز

گل ریختن بر جایی یا بر سر و پای کسی، دارای نقش گل، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی

ریشه اسم گلریز

فراوانی اسم گلریز

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام گلریز ثبت نام شده اند.