معنی اسم گل پرست

دوستدار گل

ریشه اسم گل پرست

فراوانی اسم گل پرست

تا کنون کسی با نام گل پرست در گهواره ثبت نام نکرده است.