معنی اسم آبان داد

داده آبان‎ - کسی که در ماه آبان متولد شده است

ریشه اسم آبان داد

فراوانی اسم آبان داد

تا کنون کسی با نام آبان داد در گهواره ثبت نام نکرده است.