معنی اسم آبان دخت

دختری که در آبان به دنیا آمده، دختر آبان، نام همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی

ریشه اسم آبان دخت

فراوانی اسم آبان دخت

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام آبان دخت ثبت نام شده اند.