معنی اسم آبان دخت

دختری که در آبان به دنیا آمده، دختر آبان، نام همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی

ریشه اسم آبان دخت

فراوانی اسم آبان دخت

تا کنون کسی با نام آبان دخت در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا