معنی اسم آبان فام

به رنگ آبان کسی که رنگ چهره اش زرد است

ریشه اسم آبان فام

فراوانی اسم آبان فام

تا کنون کسی با نام آبان فام در گهواره ثبت نام نکرده است.