معنی اسم آبدیس

مانند آب زلال و شفاف

ریشه اسم آبدیس

فراوانی اسم آبدیس

تا کنون کسی با نام آبدیس در گهواره ثبت نام نکرده است.