معنی اسم آبرنگ

دختری که دارای پوستی لطیف و نرم است

ریشه اسم آبرنگ

فراوانی اسم آبرنگ

تا کنون کسی با نام آبرنگ در گهواره ثبت نام نکرده است.