معنی اسم آبرود

سنبل نیلوفر، دختری که مانند سنبل خوش نقش و زیباست

ریشه اسم آبرود

فراوانی اسم آبرود

تا کنون کسی با نام آبرود در گهواره ثبت نام نکرده است.