معنی اسم آبشن

صورت دیگر آویشن ، گیاهی علفی و معطر از خانواده نعناع با شاخه های فراوان و گلهای سفید یا صورتی

ریشه اسم آبشن

فراوانی اسم آبشن

تا کنون کسی با نام آبشن در گهواره ثبت نام نکرده است.