معنی اسم آبگون

به رنگ آب، آبی، گل نیلوفر

ریشه اسم آبگون

فراوانی اسم آبگون

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام آبگون ثبت نام شده اند.