معنی اسم آتش

آنچه از سوختن مواد به وجود می آید و با گرما، شعله، و نور همراه است، سرخی و برافروختگی

ریشه اسم آتش

فراوانی اسم آتش

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام آتش ثبت نام شده اند.

محبوب‌ترین