معنی اسم آسکی

آهو،کنایه از زیبایی و دلفریبی

ریشه اسم آسکی

فراوانی اسم آسکی

تا کنون کسی با نام آسکی در گهواره ثبت نام نکرده است.