معنی اسم آسیه

زن اندوهگین،ستون، نام همسر فرعون که موسی (ع) را از نیل گرفت و پنهانی از فرعون از او مراقبت کرد،نام کوهی در استان فارس

ریشه اسم آسیه

فراوانی اسم آسیه

در حال حاضر ۱۴ نفر در گهواره با نام آسیه ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم آسیه

این اسم انتخاب خود من نبود ازمامان خودم پرسیدم گفت اسیه ازمادرشوهرم پرسیدم گفت اسیه پس دیدم هردومامان بزرگا توافق دارن بخاطر همین انتخابش کردم
مامان آسیه
اسم زن فرعون اسیه بود
مامان آسیه