معنی اسم ابریشم

حریر ، تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابریشم به دور خود می تند ، گلی به صورت رشته های باریک آویخته به رنگ زرد یا سرخ که در تابستانها می روید

ریشه اسم ابریشم

فراوانی اسم ابریشم

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام ابریشم ثبت نام شده اند.