معنی اسم ابناس

خواهر حضرت یعقوب و عمه حضرت یوسف ، همچنین نام قریه ای در مصر

ریشه اسم ابناس

فراوانی اسم ابناس

تا کنون کسی با نام ابناس در گهواره ثبت نام نکرده است.