معنی اسم احلام

جمع حلم ، بردباری ها ، صبوری ها ، وقارها

ریشه اسم احلام

فراوانی اسم احلام

در حال حاضر ۱۶ نفر در گهواره با نام احلام ثبت نام شده اند.