معنی اسم اخگر

پاره آتش

ریشه اسم اخگر

فراوانی اسم اخگر

تا کنون کسی با نام اخگر در گهواره ثبت نام نکرده است.