معنی اسم ارشین

با فتح (الف) و کسر (ر)- نام یکی از شاهدختهای هخامنشی-مرکب از ارش به معنای عاقل و زیرک + ین پسوندتفضیلی - به معنی عاقلترین هوشمند ترین

ریشه اسم ارشین

فراوانی اسم ارشین

در حال حاضر ۲۵ نفر در گهواره با نام ارشین ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ارشین

منم پسرمو به نیت اقام حضرت ابولفضل این اسم و انتخاب کردم پسرمم دقیقا بین تولد امام حسین وحضرت ابولفضل دنیا اومدازخدا میخام مثل اقام شیردل و قوی بشه
مامان امیرعباس
سلام من قرار بود اسم دخترم قیل ازدواج بذارم دنیز بعد عقد نینا لنا دوس داشتم باردار شدم آرشیدا انتخاب کردم 1روز قبل زایمان ارشین دخت انتخاب کردم😆 خودمم براش شناسنامه رو گرفتم انتخاب اسم با خودم بود همسرم گفت هر چی من دوس داشته باشم
مامان ارشین