معنی اسم ارشین

با فتح (الف) و کسر (ر)- نام یکی از شاهدختهای هخامنشی-مرکب از ارش به معنای عاقل و زیرک + ین پسوندتفضیلی - به معنی عاقلترین هوشمند ترین

ریشه اسم ارشین

فراوانی اسم ارشین

در حال حاضر ۱۸ نفر در گهواره با نام ارشین ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ارشین

منم پسرمو به نیت اقام حضرت ابولفضل این اسم و انتخاب کردم پسرمم دقیقا بین تولد امام حسین وحضرت ابولفضل دنیا اومدازخدا میخام مثل اقام شیردل و قوی بشه
مامان امیرعباس