معنی اسم المیرا

ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل

ریشه اسم المیرا

فراوانی اسم المیرا

در حال حاضر ۱۶۴ نفر در گهواره با نام المیرا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم المیرا

وقتی رفتم سونوتعیین جنسیتشودونستیم بعداسم براش انتخاب کردیم
مامان المیرا