معنی اسم اوتانا

دارای اندام زیبا ، نام یکی از یاران داریوش یکم پادشاه هخامنشی

ریشه اسم اوتانا

فراوانی اسم اوتانا

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام اوتانا ثبت نام شده اند.