معنی اسم اویسا

آویسا ، پاک و تمیز مانند آب

ریشه اسم اویسا

فراوانی اسم اویسا

در حال حاضر ۲۸ نفر در گهواره با نام اویسا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم اویسا

اویسا ب معنی زلال و پاک مثل اب
مامان اویسا