معنی اسم بادامک

بادام کوچک، نوعی درخت بادام

ریشه اسم بادامک

فراوانی اسم بادامک

تا کنون کسی با نام بادامک در گهواره ثبت نام نکرده است.